Philips Konveks Prob

PHİLİPS Marka Ultrason cihazının Konveks Prob,Tee Prob,Vajinal Prob,4d Prob,Lineer Prob ihtiyaçlarınızda bizlerle iletişime geçebilirsiniz

PHİLİPS ULTRASON PROBU

-PHİLİPS Konveks Prob
-PHİLİPS Lineer Prob
-PHİLİPS 4D Prob
-PHİLİPS Vajinal Prob
-PHİLİPS TEE Prob
-2.El PHİLİPS Ultrason Probu

Tümü