Ge 6tc TEE prob

  • Çok düzlemli faz dizi T algılayıcı
  • Kardiyak çalışmalar
  • 45 mm uzunluğa sahip 12 x 14 mm ayak izi
  • 90 derecelik görüş alanı
  • Alanın 20 cm derinliği

GE 6TC GE Vivid ultrason makineleri için standart çok tabakalı TEE fazlı dizi dönüştürücüsüdür. 3.0-8.0 MHz frekans aralığına sahiptir ve yetişkin kardiyak transözofageal çalışmalar içindir.