Philips L9-3 Lineer Prob

L9-3 geniş bant doğrusal ultrason dönüştürücü Philips iE33, iU22, HD11 XE ve HD9 ultrason sistemleri ile uyumludur. L9-3 probu Vasküler (karotis, arteriyel ve venöz) ve yüzeyel görüntüleme uygulamaları için kullanılabilir. 15 derecelik yamuk görüntüleme, XRES ve renkli Doppler özellikleri.


  • Doğrusal dizi
  • 160 element
  • 9.0 ila 3.0 MHz
  • 15 derece trapezoid görüntüleme
  • 38 mm açıklık uzunluğu