Philips S4-1 Eko Probu

Philips S4-1 genişbant sektörü ultrason dönüştürücüsü, Philips iU22 ultrason sistemleri ile uyumludur. S4-1 probu derin abdominal, obstetrik ve jinekolojik uygulamalar için kullanılabilir. Yüksek-PRF Doppler, XRES ve renk gücü anjiyon özellikli.


  • Genişbant Sektörü Dizisi
  • 4.0 ila 1.0 MHz