Philips S5-1 Eko Probu

  • 5.0-1.0 MHz
  • Aşamalı Dizisi
  • 80 element
  • Son derece esnek ve hafif
  • PureWave Crystal teknolojisi
  • 2D
  • Yönlendirilebilir PW Doppler ve CW Doppler
  • Yüksek PRF Doppler
  • Renkli Doppler


Philips S5-1 sektör ultrason dönüştürücüsü Philips iE33, iU22 ve CX50 ultrason sistemleri ile uyumludur. S5-1 probu, yetişkin, pediatrik ve konjenital kalp rahatsızlığı gibi çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.