Philips X3-1 Eko Probu (Matrix)

Philips X3-1 xMATRIX ultrason dönüştürücüsü, Philips iE33 ve iU22 ultrason sistemleri ile uyumludur. X3-1 probu pediyatrik ve erişkin kardiyoloji uygulamaları için kullanılabilir. Epikardiyal ve harmonik görüntüleme ve tekrar kullanılabilir plastik biyopsi rehberi içerir

  • xMATRIX Dizisi
  • 3.0 ila 1.0 MHz
  • 2,400 öğe