Philips L11-3 Lineer Prob

Philips L11-3 doğrusal ultrason dönüştürücü Philips iE33 ultrason sistemleri ile uyumludur. L11-3 probu Vasküler (karotid, arteria ve venöz) ve yüzeysel görüntüleme uygulamaları için kullanılabilir. SonoCT, renkli güç anjio ve XRES görüntüleme özellikleri.


  • Doğrusal Dizi
  • 288 elemanlar
  • 11.0 ila 3.0 MHz